Legalis Blog

PIT, VAT, CiT, KPiR… wszystko o księgowości i rachunkowości

Lipiec 30th, 2014Jak pozostać w OFE? Czas na podjęcie decyzji upływa już jutro!

Jeżeli jesteś członkiem któregoś z Otwartych Funduszy Emerytalnych to musisz mieć na uwadze fakt, że tylko do jutra możesz zdecydować czy część Twoich przyszłych składek nadal będzie przekazywana do OFE czy wszystkie składki trafią jedynie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzji można dokonać wypełniając specjalnie ku temu przygotowane oświadczenie, które dostępne jest w formie papierowej w placówkach ZUS. Można je jednak znaleźć również w internecie na stronach:

– www.zus.pl

– www.knf.gov.pl

– w systemie pue.zus.pl

Wniosek wypełnić i wysłać można w postaci elektronicznej lub też w wersji papierowej złożyć go w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3,5

01-748 Warszawa

Jeżeli zamierzacie pozostawić część składek w OFE, którego członkami obecnie jesteście, powinniście wypełnić jedynie pierwszą stronę wniosku a na drugiej złożyć swój podpis. Jeżeli planujecie zmienić obecny OFE na inny, podajcie dodatkowo na drugiej stronie nazwę nowego OFE. W przypadku jeżeli planujecie przenieść wszystkie swoje oszczędności z OFE do ZUS to nie musicie nic robić, jeżeli do ZUS’u nie wpłynie żadne oświadczenie od obywatela, to automatycznie przeniesie on nasze składki na konto ZUS.
Jeżeli ktoś nie zdąży jutro złożyć swojego oświadczenia, następną taką okazję będzie miał za 2 lata, czyli w 2016 roku i następnie co 4 lata.