Legalis Blog

PIT, VAT, CiT, KPiR… wszystko o księgowości i rachunkowości

Czerwiec 18th, 2014Jaką datę sprzedaży przyjąć na fakturze, gdy towar wysyłamy do klienta kurierem?

Zagadnienie to w nowym, obowiązującym od początku 2014 roku stanie prawnym budziło wiele wątpliwości. Sprzedawcy zastanawiali się, czy za datę sprzedaży uznać należy datę faktycznego dostarczenia towaru do klienta, czy może wystarczającą byłaby data wydania towaru przewoźnikowi. W praktyce część podatników wpisywała na fakturze datę tożsamą z datą przekazania towaru kurierowi a część, woląc dmuchać na zimne starała się nawet kontaktować z klientem lub przynajmniej śledzić poprzez strony firm kurierskich paczki, tak by mieć pewność co do dnia dostarczenia towaru. Rodziło to jednak spore problemy, teoretycznie bowiem nie można było dołączyć do wysyłanego towaru faktury, na tejże bowiem powinno się już umieścić datę sprzedaży, czyli wg części osób – dostarczenia towaru do klienta. Sporo osób zakładało więc, że towar dotrze zawsze następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki i taką datę umieszczało na fakturach.

 

22 kwietnia Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał jednak interpretację indywidualną nr ILPP5/443-11/14-5/KG, której treść rozwiązuje nurtujący wiele osób problem. Organ podatkowy uznał, że dostawa towaru, choć polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) to rozumiana powinna być szeroko, co oznacza że przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie musi wiązać się z bezpośrednim otrzymaniem i posiadaniem przez kupującego nabytego produktu. Organ podatkowy odwołał się do Kodeksu Cywilnego, z którego przepisów (art. 544 K.C.) wynika, że wydanie rzeczy zostało dokonane z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi celem dostarczenia do miejsca przeznaczenia. W tym też momencie dochodzi do formalnego spełnienia świadczenia przez sprzedawcę a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą.

 

Reasumując, w przypadku gdy podatnik wysyła do klienta towar korzystając z usług pocztowych lub kurierskich, za datę sprzedaży i dokonania dostawy przyjąć może dzień, w którym wydał towar przewoźnikowi. W praktyce, jeżeli fakturę wystawiamy tego samego dnia, którego wysyłamy towar, to możemy na niej przyjąć taką samą datę dla daty wystawienia i sprzedaży (zakończenia dostawy) postman