Legalis Blog

PIT, VAT, CiT, KPiR… wszystko o księgowości i rachunkowości

Wrzesień 12th, 2014Kasy fiskalne od nowego roku – zmiany

Nowy rok kalendarzowy to zawsze okres licznych zmian w prawie podatkowym.  Od początku 2015 roku zmianie ulegną między innymi przepisy dotyczące zastosowania kas rejestrujących. Choć limit zwolnienia w wysokości 20.000zł obrotu nie uległ na szczęście zmianie, to ustawodawca zdecydował się na włączenie do katalogu podmiotów, których tenże limit nie dotyczy nowych grup zawodowych. Od początku roku prawo do zwolnienia stracą między innymi prawnicy, lekarze, lekarze dentyści, właściciele warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych, kosmetyczki, fryzjerzy czy osoby świadczące usługi gastronomiczne i usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
Wyżej wymienione podmioty utracą prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2015 roku – oznacza to, że najpóźniej do dnia 1 marca 2015 roku przedsiębiorcy ci będą musieli wprowadzić do swojej działalności kasy fiskalne.

 

Zmianie, a dokładniej rzecz biorąc likwidacji ulegnie zaś zwolnienie z kasy ze względu na liczbę transakcji. W jego myśl, zwolnieniem z kasy objęci byli podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy spełniali łącznie dwa warunki:
– każde świadczenie usług dokumentowali fakturą zawierającą dane identyfikacyjne klienta
– liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50 a liczba odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20
W nowym rozporządzeniu (obowiązującym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku) powyższe zwolnienie już nie występuje.

 

Jako biuro rachunkowe polecamy podatnikom, których dotyczą opisane powyżej zmiany, jak najwcześniej rozpocząć poszukiwania kas fiskalnych. Pozwoli to na spokojne dopełnienie wszelkich formalności a jednocześnie zachowanie prawa do skorzystania z ulgi, która wynosić może aż 700zł za każdą kasę fiskalną zgłoszoną do Urzędu Skarbowego. Wcześniejszy wybór i zakup kasy fiskalnej da nam również czas na dokładne zaznajomienie się z jej obsługą chociażby podczas szkoleń organizowanych przez salony sprzedaży kas fiskalnych.