Legalis Blog

PIT, VAT, CiT, KPiR… wszystko o księgowości i rachunkowości

Styczeń 7th, 2014Nowe terminy wystawiania faktur VAT z początkiem 2014 roku

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta wprowadziła szereg nowych rozwiązań. Wiele z nich jest z punktu widzenia podatnika znamiennych. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu zagadnienie nowych terminów wystawiania faktur VAT.

 

Od 1 stycznia 2014 roku przestaje obowiązywać 7 dniowy termin fakturowania. Nową zasadą będzie wystawianie faktur, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi lub dostawa towaru. Identycznie będzie wyglądać termin w przypadku otrzymania zapłaty, bez względu czy będzie to całość zapłaty, czy tylko zaliczka. Nowością będzie jednak możliwość wystawiania faktur również przed dniem wykonania usługi, dostarczenia towaru lub otrzymania zapłaty (również częściowej) za powyższe świadczenia. Faktury będą mogły być wystawione już na 30 dni przed wykonaniem usługi, dostawą towaru lub otrzymaniem zapłaty (lub zaliczki).

 

Powyższe terminy nie będą jednak obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Dopuszcza się bowiem możliwość wystawienia faktury i przed 30 dniem, jeżeli zawiera ona informację o tym jakiego okresu rozliczeniowego będzie dotyczyć (np. przy mediach, dzierżawie, najmie, leasingu czy stałej obsłudze prawnej i biurowej). Istnieje też grupa przedsiębiorców, których obowiązywać będą indywidualne terminy dla wystawiania faktur. Z atypowymi terminami liczyć muszą się chociażby podatnicy świadczący usługi budowlane i budowlano-montaże, dostawcy książek, gazet i czasopism czy drukarnie.

 

Jednocześnie, nowelizacja ustawy zrywa więź zachodzącą pomiędzy dniem wystawienia faktury a powstaniem obowiązku podatkowego. Od teraz, obowiązek podatkowy będzie powstawać bowiem niezależnie, z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi. Czy nowelizacja ustawy przyniesie więcej dobrego czy złego? Czas pokaże, wiadomo jednak, że pierwsze tygodnie, a nawet miesiące jej obowiązywania nie będą łatwe zarówno dla podatników jak i biur rachunkowych…